by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Haer'Dalis Romance


Wersja:

1.0


Autor:

Aeryn, K'aeloree (coder)


Rozmiar:

836 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Mod powinien być kompatybilny ze wszystkimi modami opartymi na WeiDU.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik setup-haerdalisromance.exe.


Komponenty:

~HAERDALISROMANCE\HAERDALISROMANCE.TP2~ #0 #0 // Haer'Dalis Romance (SoA): v1


Uwagi:

Jak jest to zaznaczone w nazwie komponentu, zawartość moda dotyczy tylko Cieni Amn. Romans z Haer'Dalisem dodaje również modyfikacja La'Dalis autorstwa Lavy del'Vortela, jednak sam autor poleca skorzystanie z modu Aeryn.


Pomoc, opinie:

Forum