by morgan

Nazwa modyfikacji:

Sword Coast Map Labels


Wersja:

2


Autor:

Miloch


Rozmiar:

1,08 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Jako mod WeiDu powinien być kompatybilny z innymi, by zadziałał prawidłowo (w przypadku gry na platformach BGT i BG1TuTu) należy zainstalować go po konwerterze.


Instalacja:

1. Wypakuj modyfikację do katalogu z grą BG II
2. Uruchom plik setup-mapnames.exe


Komponenty:

~MAPNAMES/SETUP-MAPNAMES.TP2~ #0 #0 // Sword Coast Map Labels: v2
~MAPNAMES/SETUP-MAPNAMES.TP2~ #0 #25 // Update Map Markers: v2
~MAPNAMES/SETUP-MAPNAMES.TP2~ #0 #50 // Patch Saved Game Map Labels: v2


Uwagi:

Ze względu na to, że nie ma tłumaczenia, jego instalacja jest niepotrzebna, co więcej jej działanie można uznać za szkodliwe (nadpisuje nazwy na mapie świata). Inną sprawą (z którą przyjdzie zmierzyć się potencjalnemu tłumaczowi, o ile ktoś się tego podejmie) jest dobór nazw – w niektórych przypadkach niezbyt zdaje się fortunny. Modyfikacja działa zarówno z niekonwertowanym BG1, jak i BGT oraz BG1TuTu.


Pomoc, opinie:

Forum (BG I) | Forum (BGT/BG1TuTu)