by morgan

Nazwa modyfikacji:

Baldur's Gate Trilogy-Never Ending Journey 2 Compatibility Modification (BGTNeJ2)


Wersja:

1.2


Autor:

Vlad (fixed and traified by Leomar)


Rozmiar:

1,95 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Modyfikacja może powodować problemy z również przywracającym Shar-Teel TDD. Zmiany portretów spowoduje ostatni zainstalowany mod takiego typu. Modyfikację oczywiście należy instalować zarówno po BGT jak i NeJ.


Instalacja:

1. Wypakuj modyfikację do katalogu z grą BG II
2. Uruchom plik Setup-BGTNeJ2.exe


Komponenty:

~SETUP-BGTNEJ2.TP2~ #0 #0 // BGT-NeJ2 Compatibility Patch: v1.2
~SETUP-BGTNEJ2.TP2~ #0 #1 // Custom Portraits For Imoen and Jaheira: v1.2
~SETUP-BGTNEJ2.TP2~ #0 #2 // Boo - Minsc's Familiar Fixes: v1.2
~SETUP-BGTNEJ2.TP2~ #0 #3 // Custom Firewalker Kit and continuity for Shar-Teel: v1.2
~SETUP-BGTNEJ2.TP2~ #0 #4 // Merchant League Store: v1.2


Uwagi:

Komponent dostępny wyłącznie w grze na platformie BGT.
Wg zamierzeń (i zapewnień) autora modyfikacja miała być możliwa do zainstalowana wyłącznie w przypadku zainstalowania BGT i NeJ, tymczasem komponent #4 można zainstalować także bez NeJ, zaś #1 i 2 zarówno bez NeJ, jak i BGT.


Pomoc, opinie:

Forum (BG II) | Forum (BGT)