by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Mur'Neth NPC mod


Wersja:

10


Autor:

Andyr


Rozmiar:

4.57 MB


Wersja PL:

Dostępna (by Yarpen)


Kompatybilność:

Brak informacji o modach niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację murneth-v10.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2/BG1TuTu.
3. Uruchom plik setup-mur'neth.exe.


Komponenty:

~MUR'NETH\MUR'NETH.TP2~ #2 #0 // Nowa przylaczalna postac dla TuTu i Baldur's Gate Trylogy (WeiDU) - Mur'Neth: v10
~MUR'NETH\MUR'NETH.TP2~ #2 #1 // Usun rzadkie dzwieki wybierania: v10


Uwagi:

Modyfikacja przeznaczona dla BGT i BG1TuTu, instalator automatycznie rozpoznaje platformę.


Pomoc, opinie:

Forum