by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Coran's BG Extended Friendship Talks


Wersja:

3


Autor:

Domi


Rozmiar:

794 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Prawdopodobnie niekompatybilny z platformą BG1TuTu v6.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację coran_friendship-v3.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2/BG1 TuTu.
3. Uruchom plik setup-coranbgfriend.exe.


Komponenty:

~CORANBGFRIEND\CORANBGFRIEND.TP2~ #0 #0 // Coran's Extended BG Friendship Talks, v1, October 20, 2007: v3


Uwagi:

W przypadku instalacji BG1 NPC Project, dodawane rozmowy zaczną się pojawiać po ostatniej dodawanej przezeń rozmowy ze ścieżki przyjacielskiej albo po przerwaniu romansu z Coranem.


Pomoc, opinie:

Forum