by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

The BG1 NPC Project Music Pack


Wersja:

5


Autor:

Blucher, Kish, Andyr, Domi, cmorgan


Rozmiar:

12.8 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie odnotowano jak dotąd problemów z kompatybilnością.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację bg1npcmusic-v5.exe.
2. Wskaż docelowy folder z grą.
3. Uruchom plik setup-bg1npcmusic.exe.


Komponenty:

~BG1NPCMUSIC\BG1NPCMUSIC.TP2~ #0 #0 // The BG1 NPC Project Music Pack -> Install All Audio: v5
~BG1NPCMUSIC\BG1NPCMUSIC.TP2~ #0 #1 // The BG1 NPC Project Music Pack -> Install Regular Audio Only: v5
~BG1NPCMUSIC\BG1NPCMUSIC.TP2~ #0 #2 // The BG1 NPC Project Music Pack -> Install Romance Audio Only: v5


Uwagi:

Modyfikacja stanowi dodatek do moda BG1 NPC Project i powinna być instalowana po nim.


Pomoc, opinie:

Forum