by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Jonathan Schattke for BGT


Wersja:

0.1


Autor:

WizWom (Jonathan Schattke)
(updated for BGT by MajorTomSawyer)


Rozmiar:

1.4 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak informacji dotyczących kompatybilności.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik setup-WxJON.exe.


Komponenty:

~SETUP-WXJON.TP2~ #0 #0 // Jonathan Schattke for BGT
~SETUP-WXJON.TP2~ #0 #1 // Core NPC
~SETUP-WXJON.TP2~ #0 #2 // Banter Pack For Jonathan Schattke


Uwagi:

W 2007 roku wydana została wersja 0.2.1, wprowadzająca nowy portret i garść poprawek, jednak nie jest ona aktualnie dostępna.
W sieci występuje pod kilkoma innymi nazwami: Jonathan NPC, Johnathan NPC tudzież Johnathon NPC.


Pomoc, opinie:

Forum