by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Parting Ways


Wersja:

1


Autor:

berelinde


Rozmiar:

718 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak informacji dotyczących modów niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację parting_ways-v1.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-parting.exe.


Komponenty:

~PARTING\SETUP-PARTING.TP2~ #0 #0 // Parting Copmany: 1
~PARTING\SETUP-PARTING.TP2~ #0 #1 // NPCs will leave forever when they are... -> Seriously unhappy.: 1
~PARTING\SETUP-PARTING.TP2~ #0 #2 // NPCs will leave forever when they are... -> At their Breaking Point.: 1


Uwagi:

Odnośnie do wyboru subkomponentów #1 i #2: w pliku readme-parting.txt można znaleźć tabelę przedstawiającą konkretnie zależność nastroju NPCów od reputacji i charakteru.


Pomoc, opinie:

Forum