by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

BG1 Level Cap Reinstator


Wersja:

1.0


Autor:

Adul


Rozmiar:

559 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie powinno być problemów z kompatybilnością. Modyfikacja jest kompatybilna ze wszelkimi komponentami rozszerzającymi limit doświadczenia.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z grą.
2. Uruchom plik Setup-BLCR.exe.


Komponenty:

~BLCR\SETUP-BLCR.TP2~ #0 #0 // BG1 Level Cap Reinstator for BGT


Uwagi:

Wersji PL brak, jednak modyfikacja nie wprowadza żadnego dodatkowego tekstu do gry, język dotyczy tylko pliku ReadMe.


Pomoc, opinie:

Forum