by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Garrick's Infatuation


Wersja:

091711 beta


Autor:

berelinde


Rozmiar:

782 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Modyfikacja powinna być kompatybilna ze wszystkimi modami opartymi na WeiDU.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację garrick_flirt-a0917.exe.
2. Wskaż docelowy folder z grą.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-garrick_flirt.exe.


Komponenty:

~GARRICK_FLIRT\SETUP-GARRICK_FLIRT.TP2~ #0 #0 // Garrick's Infatuation: 0917 beta


Uwagi:

Mod jest w pełni kompatybilny z BG1 NPC Project, przy czym nie jest on wymagany do jego instalacji.


Pomoc, opinie:

Forum