by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

BGT NSC Portraits


Wersja:

2.1


Autor:

Gerri


Rozmiar:

14.1 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Modyfikacja powinna być kompatybilna ze wszystkimi modami opartymi na WeiDU.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z grą.
2. Uruchom plik Setup-NSCPortraits.exe.


Komponenty:

~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #0 // Portraits for BG1(BGT): v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1 // Portraits for BG2 and ToB: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #10 // Portraits for Dark Side of the Sword Coast: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #20 // Portraits for Northern Tales of the Sword Coast: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #21 // Alternate Portrait for Will Scarlet of NTotSC: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #30 // Portraits for Secret of Bone Hill: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #50 // Portraits for Stone of Askavar: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #300 // Portraits for BG1 Mini-Quests and Encounters: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #305 // Portraits for Lure of the Sirines Call: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #310 // Portraits for Grey Clan Episode I: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1000 // Portraits for The Darkest Day: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1001 // Alternate NPC-Portraits for The Darkest Day: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1030 // Portraits for Region of Terror: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1031 // Alternate NPC-Portraits for Region of Terror: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1050 // Portraits for Tortured Souls (TS-BP): v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1051 // Alternate NPC-Portraits for Tortured Souls (TS-BP): v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1300 // Portraits for Tower of Deception: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1310 // Portraits for Assassinations: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1320 // Portraits for Dungeon Crawl: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1330 // Portraits for Romantic Encounters: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1340 // Portraits for Big Picture: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1350 // Portraits for Tales of Anegh: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1360 // Portraits for Tales of the Deep Gardens: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1370 // Portraits for Dark Horizons: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1380 // Portraits for Ascalons Questpack: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1390 // Portraits for Jans Quest: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1400 // Portraits for Planar Sphere: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1410 // Portraits for Innershade: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1420 // Portraits for Fishing for Trouble: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #1430 // Portraits for Eilistraees Song: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #2000 // Portraits for Ascalons Breagar: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #2010 // Portraits for Amber NPC: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #3000 // Alternate Portrait for Goo NPC: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #3010 // Alternate Portrait for Kim NPC: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #5000 // Alternate Female Character-Creation Portraits: v2.1
~SETUP-NSCPORTRAITS.TP2~ #0 #5010 // Alternate Male Character-Creation Potraits: v2.1


Uwagi:

Modyfikacja dodaje portrety postaciom questowym, nie zmienia ich w przypadku przyłączalnych NPC. Powinna być instalowana możliwie na końcu. Komponenty dotyczące modów niezainstalowanych są automatycznie pomijane.


Pomoc, opinie:

Forum