by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Finch NPC MOD


Wersja:

3


Autor:

Bonnie Rutledge (Bons)


Rozmiar:

3.7 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie stwierdzono problemów z kompatybilnością, modyfikacja była testowana modami: BG1 NPC Project, Sirine's Call, Song and Silence, TutuTweaks oraz Indira i Mur'Neh NPC.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację FinchNPCv3.exe.
2. Wskaż docelowy folder z grą i naciśnij Install.
3. Automatycznie uruchomi się plik FinchNPC_v3.exe.


Komponenty:

~SETUP-FINCHNPCV3.TP2~ #0 #0 // Finch NPC for Tutu v3.0


Uwagi:

Modyfikacja posiada crossmod z modami Indira NPC oraz Mur'Neth NPC. Nie jest wymagane posiadanie Opowieści z Wybrzeża Mieczy. Nie istnieje wersja przeznaczona na platformę BGT.


Pomoc, opinie:

Forum