by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Ascalon's Breagar


Wersja:

6.09


Autor:

Ascalon


Rozmiar:

23.8 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Wersje oznaczone numerkiem od 6 w górę nie są kompatybilne z wersjami wcześniejszymi i w trakcie rozgrywki nie można już dokonać aktualizacji.


Instalacja:

Przed rozpoczęciem instalacji autor zaleca zrobienie kopii zapasowej folderu Override oraz plików dialog.tlk oraz dialogf.tlk.

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z grą.
2. Uruchom plik Setup-ACBre.tp2.


Komponenty:

~SETUP-ACBRE.TP2~ #0 #0 // Breagar: Inhalte: 6.09
~SETUP-ACBRE.TP2~ #0 #2 // Breagar: Crossmods und PID: 6.09


Uwagi:

Komponent Breagar: Crossmods und PID powinien być instalowany po innych modach. Modyfikacja dostępna jedynie w języku niemieckim. Wymaga zainstalowania BP-BGT Worldmap.


Pomoc, opinie:

Forum