Dane techniczne | Tiax
by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Tiax NPC MOD for Baldur's Gate II


Wersja:

1


Autor:

Olga Silaeva (Kulyok), Badgert


Rozmiar:

1.3 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak uwag dotyczących kompatybilności.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację Tiax_v1.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-Tiax.exe.


Komponenty:

~TIAX/SETUP-TIAX.TP2~ #0 #0 // Tiax NPC MOD for Baldur's Gate II, v1


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB


Pomoc, opinie:

Forum