by morgan
Nazwa modyfikacji:

Ascension


Wersja:

1.4.24


Autor:

Westley Weimer


Rozmiar:

1.5 MB


Wersja PL:

Dostępna (by Nastian)


Kompatybilność:

Modyfikacja jest kompatybilna z większością modów.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację Ascension-WeiDU-v1.4.24.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Uruchom plik Setup-Ascension.exe.


Komponenty:

Ascension v1.4.21:
~SETUP-ASCENSION.TP2~ #6 #0 // Ascension v1.41 (wymagany ToB)
~SETUP-ASCENSION.TP2~ #6 #1 // Mocniejszy Abazigal (opcjonalne, wymagany ToB)
~SETUP-ASCENSION.TP2~ #6 #2 // Oryginalnie Mocniejszy Demogorgon (opcjonalne, wymagany ToB)
~SETUP-ASCENSION.TP2~ #6 #3 // Mocniejszy Gromnir (opcjonalne, wymagany ToB)
~SETUP-ASCENSION.TP2~ #6 #4 // Mocniejsza Illasera (opcjonalne, wymagany ToB)
~SETUP-ASCENSION.TP2~ #6 #5 // Mocniejszy Yaga-Shura (opcjonalne, wymagany ToB)


Uwagi:

Modyfikacja jest przeznaczona do Tronu Bhaala. Warto doinstalować Oversight, ulepszający Sendai, której Ascension niestety nie wzmacnia.


Pomoc, opinie:

Forum