by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Ribald's Genie


Wersja:

2.7


Autor:

dragon_lord


Rozmiar:

844 KB


Wersja PL:

Dostępna (by Nastian)


Kompatybilność:

Nie powinno być modów niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację Ribalds Genie V2.7.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup RGenie.exe.


Komponenty:

~SETUP RGENIE.TP2~ #4 #0 // Geniusz Ribalda


Uwagi:

Mod podobny do Dzin Moda autorstwa Orzela.


Pomoc, opinie:

Forum