by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Item Upgrade


Wersja:

38


Autor:

Westley Weimer


Rozmiar:

1.3 MB


Wersja PL:

Dostępna (by Nastian & morgan)


Kompatybilność:

Nie powinno być modów niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację Weimar-ItemUpgrade-v38.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Uruchom plik Setup-itemUpgrade.exe.


Komponenty:

~SETUP-ITEMUPGRADE.TP2~ #4 #0 // Ulepszenia przedmiotów dla Cienii Amn -> Original list version: v38
~SETUP-ITEMUPGRADE.TP2~ #4 #1 // Ulepszenia przedmiotów dla Tronu Bhaala -> Original list version: v38
~SETUP-ITEMUPGRADE.TP2~ #4 #10 // Ulepszenia przedmiotów dla Cienii Amn -> Revised consistency plus version: v38
~SETUP-ITEMUPGRADE.TP2~ #4 #11 // Ulepszenia przedmiotów dla Tronu Bhaala -> Revised consistency plus version: v38


Uwagi:

Dzięki tej modyfikacji Cespenar i Cromwell mogą wykonać dla nas wiele nowych przedmiotów. Oczywiście do instalacji komponentu #1/#11 niezbędny jest Tron Bhaala.


Pomoc, opinie:

Forum