by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Store Prices


Wersja:

1


Autor:

Ardanis (aka GeN1e)


Rozmiar:

283 KB


Wersja PL:

Dostępna (by Yarpen)


Kompatybilność:

Brak informacji o modach niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik Setup-StorePrices.exe


Komponenty:

~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #0 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 80%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #1 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 75%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #2 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 67%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #3 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 50%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #4 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 33%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #5 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 25%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #6 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 20%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #7 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 10%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #8 // Zmniejszenie wartosci sprzedazy -> Zmniejszenie do 5%

~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #9 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 125%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #10 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 133%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #11 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 150%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #12 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 200%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #13 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 300%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #14 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 400%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #15 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 500%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #16 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 1000%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #17 // Zwiekszenie cen sprzedazy -> Zwiekszenie do 2000%

~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #18 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 80%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #19 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 75%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #20 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 67%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #21 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 50%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #22 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 33%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #23 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 25%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #24 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 20%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #25 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 10%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #26 // Zmniejszenie cen kupna -> Zmniejszenie do 5%

~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #27 // Zwiekszenie cen kupna -> Zwiekszenie do 125%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #28 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 133%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #29 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 150%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #30 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 200%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #31 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 300%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #32 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 400%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #33 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 500%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #34 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 1000%
~SETUP-STOREPRICES.TP2~ #0 #35 // Zwiekszenie ceny kupna -> Zwiekszenie do 2000%


Uwagi:

Mod zawarty jest w modyfikacji Store Prices. Powinien być instalowany po modach dodających przedmioty.


Pomoc, opinie:

Forum