by Remiq & Dark

Nazwa modyfikacji:

Assassinations


Wersja:

9


Autor:

Kulyok


Rozmiar:

2.2 MB


Wersja PL:

Dostępna (by Cuttooth)


Kompatybilność:

Modyfikacja nie powinna stwarzać problemów z kompatybilnością.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację Assassinations_v9.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-Assassinations.exe.
4. Wybierz polską wersję językową [5].


Komponenty:

~ASSASSINATIONS\SETUP-ASSASSINATIONS.TP2~ #5 #0 // Assassinations mod dla Baldur's Gate II, v9


Uwagi:

Jedna z nielicznych modyfikacji wprowadzająca zawartość przeznaczoną dla złych postaci.


Pomoc, opinie:

Forum