by Pily

Nazwa modyfikacji:

Ding0's Experience Fixer


Wersja:

6


Autor:

SimDing0


Rozmiar:

518 KB


Wersja PL:

Dostępna (by Nastian)


Kompatybilność:

Nie powinno być modów niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację DEFJAM_v6.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-xpmod.exe.


Komponenty:

~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #0 // Redukcja PD za pokonanie wrogow -> Zredukowac do 75%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #1 // Redukcja PD za pokonanie wrogow -> Zredukowac do 50%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #2 // Redukcja PD za pokonanie wrogow -> Zredukowac do 25%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #3 // Redukcja PD za pokonanie wrogow -> Zredukowac do 1/6
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #4 // Redukcja PD za pokonanie wrogow -> Zredukowac do 10%

~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #5 // Redukcja PD za zamki, pulapki i czary -> Zredukowac do 75%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #6 // Redukcja PD za zamki, pulapki i czary -> Zredukowac do 50%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #7 // Redukcja PD za zamki, pulapki i czary -> Zredukowac do 25%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #8 // Redukcja PD za zamki, pulapki i czary -> Zredukowac do 1/6
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #9 // Redukcja PD za zamki, pulapki i czary -> Zredukowac do 10%

~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #10 // Brak PD za uczenie sie czarow
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #11 // Redukcja PD za wykonane zadania -> Zredukowac do 75%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #12 // Redukcja PD za wykonane zadania -> Zredukowac do 50%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #13 // Redukcja PD za wykonane zadania -> Zredukowac do 25%
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #14 // Redukcja PD za wykonane zadania -> Zredukowac do 1/6
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #15 // Redukcja PD za wykonane zadania -> Zredukowac do 10%

~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #16 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w SoA -> Zredukowac do 66750 PD (75%)
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #17 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w SoA -> Zredukowac do 44500 PD (50%)
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #18 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w SoA -> Zredukowac do 22250 PD (25%)
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #19 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w SoA -> Zredukowac do 8900 PD (10%)

~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #20 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w ToB -> Zredukowac do 1875000 PD (75%)
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #21 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w ToB -> Zredukowac do 1250000 PD (50%)
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #22 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w ToB -> Zredukowac do 625000 PD (25%)
~SETUP-XPMOD.TP2~ #1 #23 // Redukcja poczatkujacej liczby PD w ToB -> Zredukowac do 250000 PD (10%)


Uwagi:

Aby mod objął działaniem inne modyfikacje powinien być zainstalowany możliwie na końcu.


Pomoc, opinie:

Forum