by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal BETA Patch


Wersja:

26499


Autor:

BioWare


Rozmiar:

4.1 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Patch przystosowany jest tylko do angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej i hiszpańskiej wersji Tronu Bhaala.


Instalacja:

Uruchom aplikację BGII-ThroneofBhaal_Patch_26499_BETA.exe i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.


Komponenty:

Brak (aplikacja nie-Weidu)


Uwagi:

Przed instalacją musi być zainstalowany patch v.26498. Patch jest zalecany tylko w wypadku uciążliwie wydłużającego się czasu zapisywania i wczytywania zapisanych gier.


Pomoc, opinie:

Forum