by Dark

Nazwa modyfikacji:

PlanarSphereMod


Wersja:

2.6c


Autor:

Inferno


Rozmiar:

4,5 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Brak uwag odnośnie kompatybilności z innymi modyfikacjami.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik setup-planarspheremod.exe.


Komponenty:

~SETUP-PLANARSPHEREMOD.TP2~ #0 #0 // PlanarSphereMod v2.6c: v2.6c
~SETUP-PLANARSPHEREMOD.TP2~ #0 #1 // Planar Sphere Store: v2.6c
~SETUP-PLANARSPHEREMOD.TP2~ #0 #2 // Waukeen's Promenade Store: v2.6c
~SETUP-PLANARSPHEREMOD.TP2~ #0 #3 // Planar Sphere Return v2: v2.6c


Uwagi:

Modyfikacja wymaga zainstalowanego dodatku Tron Bhaala. Autor porzucił prace nad rozwojem modyfikacji, jego pracę kontynuowali: hlidskialf, potem Duality. Poprawki są dziełem Ieldry, Ikki oraz ScuD'a.


Pomoc, opinie:

Forum