by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Semi-Multi Mod


Wersja:

0.2.3


Autor:

the bigg


Rozmiar:

581 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Mod powinien być kompatybilny ze wszystkimi modami opartymi na WeiDU, nie stwierdzono dotychczas konfliktów z innymi modami.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum ZIP do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik setup-semi_multi_clerics.exe.


Komponenty:

~SETUP-SEMI_MULTI_CLERICS.TP2~ #0 #0 // Semi-multi-clerics


Uwagi:

Jeśli z jakichś powodów nie masz dostępu do Promenady Waukeen lub Sfery Kieszeniowej, to aby korzystać z moda użyj komendy konsoli: CLUAConsole:CreateCreature("tacprsp").


Pomoc, opinie:

Forum