by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Mod Kit Remover


Wersja:

3


Autor:

Idobek


Rozmiar:

704 KB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Mod nie stwarza problemów z kompatybilnością, poza oczywistym konfliktem z modami dodającymi nowe podklasy.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację ModKitRemover-v3.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-modkitremover.exe.


Komponenty:

~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #0 // Remove Fighter Kits -> Remove Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #1 // Remove Ranger Kits -> Remove Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #2 // Remove Paladin Kits -> Remove Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #3 // Remove Cleric Kits -> Remove Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #4 // Remove Druid Kits -> Remove Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #5 // Remove Thief Kits -> Remove Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #6 // Remove Bard Kits -> Remove Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #7 // Remove Fighter Kits -> Remove BioWare & Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #8 // Remove Ranger Kits -> Remove BioWare & Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #9 // Remove Paladin Kits -> Remove BioWare & Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #10 // Remove Cleric Kits -> Remove BioWare & Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #11 // Remove Druid Kits -> Remove BioWare & Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #12 // Remove Thief Kits -> Remove BioWare & Mod Kits: v3
~MODKITREMOVER/SETUP-MODKITREMOVER.TP2~ #0 #13 // Remove Bard Kits -> Remove BioWare & Mod Kits: v3


Uwagi:

Moda najlepiej użyć będąc pewnym, że nie chce się stworzyć postaci o żadnej z aktualnie zainstalowanych profesji.
Mod Kit Remover niegdyś stanowił nieodzowny element megainstalacji przy grze z nowymi podklasami, obecnie jest raczej wyparty przez Throne of Bhaal Extendera umożliwiającego przewijanie listy podklas.


Pomoc, opinie:

Forum