by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Song and Silence


Wersja:

5


Autor:

Andyr, Grim Squeaker, NiGHTMARE


Rozmiar:

1.6 MB


Wersja PL:

Dostępna (by Yarpen)


Kompatybilność:

Część nowych podklas może wypaść z listy jeśli wcześniej zajęte będzie zbyt wiele slotów. Łotrzyków zmienia również Rogue Rebalancing i Refinemensts, zmiana będzie widoczna od moda zainstalowanego później.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację song_and_silence-v5.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3.Automatycznie uruchomi się plik setup-song_and_silence.exe.


Komponenty:

~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #0 // Poprawki dla oryginalnych klas i podklas lotrow (Wymagane dla pozostalych komponentow): v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #1 // Nowy sklep z przedmiotami dla bardow i zlodzieji: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #2 // Nowa podklasa barda - Akrobata: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #3 // Nowa podklasa barda - Chórzysta: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #4 // Nowa podklasa barda - Ponury bard: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #5 // Nowa podklasa barda - Cygan: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #6 // Nowa podklasa złodzieja - Poszukiwacz przygód: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #7 // Nowa podklasa zlodzieja - Wlamywacz: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #8 // Nowa podklasa zlodzieja - Ostrze umyslu: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #9 // Nowa podklasa zlodzieja - Strzelec: v5
~SONG_AND_SILENCE/SETUP-SONG_AND_SILENCE.TP2~ #2 #10 // Nowa podklasa zlodzieja - Tancerz Cienia: v5


Uwagi:

Komponent Uniwersalne bronie z moda Ashes of Embers powinien być zainstalowany przed Song and Silence. Zmienione tabele HLA z Refinements lub Rogue Rebalancing zaleca się zainstalować również przed Song and Silence.


Pomoc, opinie:

Forum