by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Aurora's Shoes and Boots


Wersja:

5


Autor:

Bookwyrme


Rozmiar:

38 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Mod jest kompatybilny z większością modów, w tym także z Baldur's Gate Trilogy. Jest kompatybilny z totalną konwersją Classic Adventures, oraz, w teorii powinien być kompatybilny z Return To Trademeet.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik setup-aurora.exe.


Komponenty:

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #0 // Aurora's Shoes and Boots: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #10 // Small portraits for NPCs -> Merchants and minor NPCs: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #20 // Small portraits for NPCs -> Merchants only: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #40 // Shorten Gorion battle cutscene: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #50 // Shorten BG2 intros -> Shorten Dungeon cutscene: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #60 // Shorten BG2 intros -> Shorten Dungeon and Waukeen's cutscenes: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #70 // Shorten BG2 intros -> Shorten Dungeon, Waukeen's and Spellhold cutscenes: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #100 // Change store buying prices -> Reduce to 25%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #105 // Change store buying prices -> Reduce to 50%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #110 // Change store buying prices -> Reduce to 67% (recommended): v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #115 // Change store buying prices -> Reduce to 75%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #120 // Change store buying prices -> Reduce to 90%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #125 // Change store buying prices -> Increase by 125%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #130 // Change store buying prices -> Increase by 150%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #135 // Change store buying prices -> Increase by 200%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #140 // Change store buying prices -> Increase by 300%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #150 // Change store selling prices -> Reduce to 50%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #155 // Change store selling prices -> Reduce to 75%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #160 // Change store selling prices -> Reduce to 90%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #165 // Change store selling prices -> Increase by 110%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #170 // Change store selling prices -> Increase by 125%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #175 // Change store selling prices -> Increase by 150% (recommended): v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #180 // Change store selling prices -> Increase by 200%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #185 // Change store selling prices -> Increase by 300%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #190 // Change store selling prices -> Increase by 500%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #200 // Change gem and jewelry prices -> Reduce to 10%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #205 // Change gem and jewelry prices -> Reduce to 25%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #210 // Change gem and jewelry prices -> Reduce to 50%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #215 // Change gem and jewelry prices -> Reduce to 67% (recommended): v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #220 // Change gem and jewelry prices -> Reduce to 75%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #225 // Change gem and jewelry prices -> Reduce to 90%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #230 // Change gem and jewelry prices -> Increase by 125%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #235 // Change gem and jewelry prices -> Increase by 150%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #240 // Change gem and jewelry prices -> Increase by 200%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #241 // Change quest gold rewards -> Reduce to 10%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #243 // Change quest gold rewards -> Reduce to 17%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #245 // Change quest gold rewards -> Reduce to 25%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #247 // Change quest gold rewards -> Reduce to 50%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #249 // Change quest gold rewards -> Reduce to 75%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #253 // Change quest gold rewards -> Reduce to 90%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #257 // Change quest gold rewards -> Fixes only: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #400 // Realistic random treasures -> Remove duplicate random treasures: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #410 // Realistic random treasures -> Only intelligent creatures get random scrolls: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #420 // Realistic random treasures -> Both 1 and 2 (no treasures lost): v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #430 // Realistic random treasures -> Both 1 and 2 (25% of treasures lost): v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #440 // Realistic random treasures -> Both 1 and 2 (50% of treasures lost): v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #450 // Realistic random treasures -> Both 1 and 2 (75% of treasures lost): v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #460 // Realistic random treasures -> All random treasures removed: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #465 // Change creature gold carried -> Reduce to 10%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #467 // Change creature gold carried -> Reduce to 25%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #470 // Change creature gold carried -> Reduce to 50% (recommended): v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #473 // Change creature gold carried -> Reduce to 67%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #475 // Change creature gold carried -> Reduce to 75%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #477 // Change creature gold carried -> Reduce to 90%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #480 // Change creature gold carried -> Increase by 125%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #485 // Change creature gold carried -> Increase by 150%: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #490 // Change creature gold carried -> Increase by 200%: v5

~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #500 // PnP Helmed and Battle Horrors: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #520 // Realistic Kobold Commandos: v5
~AURORA\SETUP-AURORA.TP2~ #0 #9000 // Fix area creature references: v5


Uwagi:

1. Zalecane jest rozpoczęcie nowej gry i instalacja Tronu Bhaala. Jeśli zainstaluje się moda po odwiedzeniu Nashkel lub Dzielnicy Mostów, może to doprowadzić do niepożądanych skutków.
2. Mod Level 1 NPCs powinien być instalowany po Aurora's Shoes and Boots.
3. Mod zawiera w sobie wcześniej wydaną modyfikację Store Prices.


Pomoc, opinie:

Forum