by Alvarez

Nazwa modyfikacji:

Baldur's Gate II Alternate Soundtrack Mod


Wersja:

1


Autor:

theacefes


Rozmiar:

18.8 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie powinno być modów niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację AceAltMusic-v1.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik Setup-AceAltMusic.exe.


Komponenty:

~ACEALTMUSIC/SETUP-ACEALTMUSIC.TP2~ #0 #0 // BGII Alternate Soundtrack


Uwagi:

Z uwagi na dość spory rozmiar mod można również ściągnąć w częściach, szczegóły na stronie pod nagłówkiem For Our Dialup Users.


Pomoc, opinie:

Forum