Kaplani Oghmy - Clerics of Oghma

Northern Tales of the Sword Coast (BGT)Instrumenty muzyczne

by Pavlus


Lutnia Hirsuhnita

(NTLUTE01)

PARAMETRY:

Specjalne: Cel staje się nieprzytomny.
Czas trwania: 2 Rundy

Może używać:
Bard

Miejsce wystąpienia:
(?)


Dodatkowe informacje *Możliwe spoilery*: