Dane techniczne | Sarah
by Luinel

Nazwa modyfikacji:

Sarah NPC Romance Mod for BG2: TOB


Wersja:

3.1


Autor:

theacefes


Rozmiar:

39.0 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Nie stwierdzono jak dotąd modów niekompatybilnych.


Instalacja:

1. Uruchom aplikację sarahtob-v3.1.exe.
2. Wskaż docelowy folder z BG2.
3. Automatycznie uruchomi się plik setup-sarahtob.exe.


Komponenty:

~SARAHTOB/SETUP-SARAHTOB.TP2~ #0 #0 // Sarah NPC Romance Mod for BG2:ToB: 3.1


Uwagi:

Dostępność: SoA & ToB


Pomoc, opinie:

Forum