Gwiazdy Mystry - The Stars of Mystra (SoM)

(part of the Children of Bhaal Clan - CoB)
przedstawiają

SoM BPSeries Polish TranslationTłumaczenie: morgan

Korekta: morgan


Forum Strona Kontakt
I. Wstęp


Archiwum (BPSeriesv3.5.rar) zawiera modyfikację BPSeries, wliczając w to tłumaczenie na język polski.II. Instalacja


1. Rozpakuj archiwum do folderu z grą Baldur's Gate II.
2. Uruchom Setup-BPSeries.exe, jako język instalacji wybierając Polish.III. Historia tłumaczenia


Tłumaczenia dokonano pomiędzy 08.01.2010 a 09.01.2010.IV. Historia wersji


v1 - aktualna wersja