Gwiazdy Mystry - The Stars of Mystra (SoM)

(part of the Children of Bhaal Clan - CoB)
przedstawiają

SoM RoT Polish TranslationKoordynacja: morgan

Tłumaczenie: morgan, Marlong, Kirara, chisette, gumilka, Wszelak
wykorzystano tłumaczenie: Epos starożytnego Dwurzecza

Korekta: morgan


Forum Strona Kontakt
I. Wstęp


Archiwum (RoT_v0.4.rar) zawiera tłumaczenie modyfikacji Region of Terror na język polski.
Szczegółową listę plików i osób je tłumaczących znajdziesz pod tym adresem.II. Instalacja


1. Rozpakuj archiwum do folderu gry Baldur's Gate II, po wypakowaniu doń modyfikacji Region of Terror, zastępując istniejące pliki.
2. Uruchom Setup-RoTerror.exe, jako język instalacji wybierając Polish.III. Historia tłumaczenia


Za datę początku tłumaczenia należy uznać 21.10.2007 r., kiedy to na Forum CoB pojawiła się lista plików do przetłumaczenia. Dzięki szybkiej reakcji kilku zainteresowanych tłumaczeniem osób, zostało to - poza plikiem setup - dokonane do końca 01.2008 r., prace na samym wspomnianym plikiem trwały - z powodu nawału Klanowych obowiązków tłumaczącego - aż do 06.2009 r., którą to datę należy uznać, za zamykającą proces translatorski.
Równie długotrwała okazała się korekta, która trwała aż do końca 10.2010 r. Prowadzona była przez koordynatora, jednak parę innych osób podzieliło się swymi cennymi uwagami odnośnie poprawek, dlatego godne są upamiętnienia, co zawarto w punkcie: VI. Uwagi.IV. Historia wersji


v0.4 - aktualna wersja (27.08.15)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- poprawki, zmiana błędnych ustawień w niektórych plikach
- zmiany dostosowujące rodzaj żeński

v0.3 (15.03.11)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- drobne poprawki

v0.2 (30.10.10)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- pełna korekta, pierwsza opublikowana wersja

v0.1 (06.10)
- pierwsza, niepełna i nieopublikowana wersjaV. Podziękowania


Dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania Region of Terror w wersji PL.
Dla wszystkich, którzy zdecydowali się zagrać w to tłumaczenie - jest to największą nagrodą za nasz trud.VI. Uwagi


W korekcie pomogły następujące osoby:
claudiad
kol
Quercus
Wandorn
boro
Cuttooth
Bogusąd.
Koordynator tłumaczenia nie wyraża zgody na wprowadzanie poprawek w tym tłumaczeniu, zwłaszcza mających na celu zmianę nazw własnych. Więcej na ten temat znaleźć można na Forum tłumaczenia RoT.VII. Dedykacja


"No, I can't forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there
But then I let you go
And now it's only fair
That I should let you know
What you should know...”
H. Nilssen

"Kell még egy szó mielőtt mennél,
kell még egy ölelés, ami végig elkísér.
Az úton majd néha gondolj reám,
ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár!"
D. Ferenc


Ad perpetuam hesternae cohaerentiae nostrae memoriam,
Tibi, qui amavisti quique fuisti, Tibi, dulcissima Catharina!
Gratias tibi ago. Vale!

coordinatorus