Gwiazdy Mystry - The Stars of Mystra (SoM)

(part of the Children of Bhaal Clan - CoB)
przedstawiają

SoM SoS Polish TranslationKoordynacja: morgan

Tłumaczenie: morgan, Cuttooth, A.Kapuśniak, chisette, gumilka, Kynio

Korekta: (v0.6) morgan, Cuttooth, kol
(v0.7) Cuttooth, Torn, morgan


Forum Strona Kontakt
I. Wstęp


Archiwum (SoS_v0.75.rar) zawiera tłumaczenie modyfikacji Shadows over Soubar na język polski.
Szczegółową listę plików i osób je obsługujących znajdziesz pod tym adresem.II. Instalacja


1. Rozpakuj archiwum do katalogu z grą Baldur's Gate II, zastepując istniejące pliki.
2. Uruchom Setup-SOS.exe, jako język instalacji wybierając Polish.III. Historia tłumaczenia


Tłumaczenie było dokonywane w okresie pomiędzy 12 VI a 03 XI 2007 r. przez Gwiazdy Mystry (SoM) Grupy tłumaczy działającej w ramach Klanu Children of Bhaal... Nie jest to stwierdzenie całkiem ścisłe, ponieważ część plików została przetłumaczona rok wcześniej przez Kynia na upadłym Forum tłumaczy modów (tzw. Forum Evendura). Kilka osób zgłosiło swój akces do tłumaczenia, jednak nie dotrzymało obietnic - nie sądzę, by miało sens ich piętnowanie, dlatego poprzestańmy na tym. Z kolei Taschon Verdun przetłumaczył CBWILLMA, które niestety zostało krótko wcześniej już przetłumaczone - tak więc nie został ujęty w spisie Tłumaczy, jednak nie godzi się, by Jego praca została pominięta milczeniem...
Znacznie więcej czasu zajęła zapoczątkowana w VIII '07 r. korekta, dokonywana zresztą w kilku fazach - za jej koniec można uznać premierę modyfikacji 01 I 2009 r. Od tego momentu zaczęły się publiczne prace nad korektą w dziale Sanktuarium Mystry, gdzie największą pieczołowitością wykazali się Cuttooth i Torn, pewien wkład w prace wnieśli też kol, Zireael i Zed Nocear. Aktualna wersja łumaczenia została opublikowana w sierpniu 2015 r.IV. Historia wersji


v0.75 - aktualna wersja (27.08.15)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- korekta pliku setup
- zmiany dostosowujące rodzaj żeński

v0.71 - (19.12.10)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- dołączenie do nowej wersji SoS, minimalna zmiana w pliku setup (m.in. zmiana długości opisu podklasy pasera, by umożliwić jej instalację)

v0.7 - (26.02.10)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- korekta

v0.6(1) - podmieniona wersja tłumaczenia (01.01.09)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- naprawa uniemożliwiających instalację błędów (brak dwóch tyld)

v0.6 - pierwsza opublikowana wersja (01.01.09)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- korekta

v0.2-0.59 - wersje udostępniane w trakcie korekty
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- korekta

v0.1 - pierwsza (nieopublikowana) wersjaV. Podziękowania


Dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania Shadows over Soubar w wersji PL.
Dla wszystkich, którzy zdecydowali się zagrać w to tłumaczenie - jest to największą nagrodą za nasz trud.VI. Dedykacja


"Trauriger Sonntag, Dein Abend ist nicht mehr weit
Mit schwarzen Schatten teil ich meine Einsamkeit.
Schließ' ich die Augen dann seh' ich sie hundertfach;
Ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach...
Ich seh' Gestalten ziehen im Zigarettenrauch
Laßt mich nicht hier, sagt den Engeln ich komme auch."
Rezső Seress

"Én mennék veled, de nem akarod, csak nézek utánad az ablakon.
ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell.
A mesének vége és álmodom, hogy virág nyílik a domboldalon
a felhők fölött ragyog a nap, ha itt lennél velem.
Én letörölném a könnyeid, és elmondanám, hogy szép lehet
a holnap, hogy ha elhiszed, ha itt lennél velem.

Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem
én nem engedném el többé már sosem."
Bodi László

"Nikt nie zna ścieżek gwiazd, Wybrańcem kto wśród nas?
Zapukał ktoś - to do mnie gość!?
Włóczyłem się jak cień, Czekałem na ten dzień

Nieśmiało sunie brzask, Zatrzymać chciałbym czas;
Inaczej jest - czas musi biec.
Gdzieś w dali zapiał kur, Niemodny wdziewasz strój
Już stoisz w drzwiach jak dziwny ptak."
Edward Stachura


Dorottyám illetve Dúrkám (emlékszel még?), igazán szerettelek, de nem értettem ekkor (mint mindig), mit éreztem Hozzád. Sokat kaptam Tőled, semmit sem adtam Neked. Nagyon örülöm, hogy mindent sikerült életedben. Remélem, hogy tudni fogsz elfelejteni engem és megbocsátoni egész fájdalmadat, amit tőlem kaptad. Mindent köszönöm szépen és bocsánatot kérem. Sok szerencét.

coordinatorus