Gwiazdy Mystry - Stars of Mystra (SoM)

(part of the Children of Bhaal Clan - CoB)
przedstawiają

SoM Polish Translation #001:
The Darkest DayKoordynacja: Gigantus, ThugPoet

Tłumaczenie: Arkezar, atiia, Carmen, chisette, Coincidence, Corsario, Cuttooth, ed_ward, Folmi, Grzebul, Jar, Kermit, Lara, Maximilius, Philoos, Tom_Infernus, ver (v0.1)
morgan (v0.5)

Korekta: ThugPoet (v0.1)
Cuttooth (v0.3)
morgan, Philoos (v0.4)
morgan (v0.6)


Forum Pobieranie Dzieło
I. Wstęp

Archiwum (TDD_v0.6.rar) zawiera tłumaczenie modyfikacji The Darkest Day na język polski. Jest to nowsza wersja tłumaczenia umieszczonego w modyfikacji - po korektach dokonanych m.in. przez Cuttootha i morgana.II. Instalacja

1. Rozpakuj archiwum do folderu gry Baldur's Gate II.
2. Do wspomnianego katalogu wypakuj różnież modyfikację BP-BGT-Worldmap (obecna wersja 10) - od wersji 1.13 TDD jej obecność (ale nie instalacja, której dokonuje się na końcu) jest wymagana do samej instalacji TDD.
3. Uruchom Setup-TDD.exe, jako język instalacji wybierając Polish.III. Historia tłumaczenia

Początki tego przedsięwzięcia należy datować na rok 2004, kiedy to jeszcze na starym Forum CoBu (cob.one) kilkukrotnie podjęto ten wątek. Jednak wszystko co podówczas zostało w tej sprawie przedsięwzięte przepadło wraz z tamtą bazą danych i domeną. Z tego też powodu początków upatrywać można w ponownym nawoływaniu Gigantusa, który 11.02.2005 r. ogłosił rozpoczęcie czy też wskrzeszenie prac. Początkowy zapał dosć szybko przygasł, dlatego też Koordynator 23.03.2005 r. rozesłał wici również na Tawernie Bibliotekarzy, którzy pomysł przyjęli z entuzjazmem - to właśnie z ich szeregów rekrutowała się część Tłumaczy. Jendak mimo to z miesiąca na miesiąc coś co wydawało się kwestią tygodni oddalało się. Ciosem, który jak się wydawało pogrzebie prace, było odejście nieodżałowanego Tytana pracy, Gigantusa w grudniu 2005 r. Wydarzenie to można uznać za zakończenie pierwszego okresu. Przez kolejne miesiące projekt był nieomal zamrożony, pewne prace koordynacyjne wykonywał Philoos.
Asumptem do ożywienia było pojawienie się w końcu czerwca 2006 r. następcy Gigantusa, przezeń namaszczonego, ThugPoeta, który błyskawicznie rozdzielił role przy dokończeniu tłumaczenia, a sam zajął się Korektą, której efektem było opublikowanie 17.08.2006 r. pierwszej wersji tłumaczenia, która jeszcze odnosiłą się do ostatniej (1.03) wersji nie-WeiDU TDD, gdzie konieczna była podmiana całego pliku dialogowego. Na tym kończą się dzieje dokonywania tłumaczenia, ale nie jego obsługi i korekty.
Kolejnym przełomowym momentem było opracowanie i opublikowanie przez jednego z Tłumaczy, Cuttootha tłumaczenia do wersji WeiDU (ówczesnie o numerze 1.11) TDD. Była to doprawdy benedyktyńska praca, dzięki której kolejne pokolenia Graczy mogą cieszyć się megainstalacją z TDD PL. Moment ten można uznać za zakończenie prac nad obsługą tłumaczenia. Zostało ono zaimplementowane w wersji 1.12, którą King Diamond opublikował w końcu czerwca 2007 r.
Kolejnym istotnym zdarzeniem była korekta dokonana przez Cuttootha, która ujrzała światło dzienne 05.10.2007 r. Była to niewyobrażalnie żmudna praca, mająca na celu m.in. ujednolicenie nazw i dostosowanie ich do tych istniejących w BG II oraz znaczne poprawki tekstu.
Ostatnimi, jak na razie, zmianami były te dokonane przez morgana i Philoosa, który część niedociągnięć wychwycił w trakcie opracowywania opisu TDD by CoB; ujrzały one światło dzienne 08.02.2010 r. W tym miejscu należy wspomnieć o Kinskim, którego uwagi pozwoliły na zmianę nazw kilku przedmiotów do pierwowzorów występujących w Icewind Dale. Korekta tej wersji oprócz poprawy bardzo już niewielu nieścisłości i lapsusów skupiła się na dostosowaniu TDD do standardów BG II: Cienie Amn, do której to części TDD był przewidziany, a skutkiem niedbałości, zaniechania czy ignorancji Autorów czyli TeamBG znacznie się odeń różniły. Zmiany są na tyle poważne, że koniecznym było uczynienie zmian (m.in. w celu prawidłowego wyświetlania podklas w trakcie tworzenia postaci) w pliku instalacyjnym, dlatego wersję tę można instalować tylko w języku polskim.
Nie zmieniły tej sytuacji kosmetyczne poprawki wprowadzone w wersji 1.13, dlatego też również i w przypadku niniejszej wersji konieczna będzie podmiana plików, by móc grać z produktem mimo wszystko lepszym. Obecna, opublikowana 29.03.2010 r. wersja tłumaczenia dostosowana jest do wspomnianej wersji 1.13.
Kolejna wersja zaimplementowana została częściowo do TDD v1.14.
Najnowsza wersja to przede wszystkim dokończenie korekty pliku setup (tu zwący się tp2) oraz dostowanie wyświetlania rodzaju żeńskiego.IV. Podziękowania

Dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania The Darkest Day w wersji PL.
Dla wszystkich, którzy zdecydowali się zagrać w to tłumaczenie - jest to największą nagrodą za nasz trud.V. Historia wersji

v0.6 - aktualna wersja (27.08.15)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- korekta
- zmiany dostosowujące rodzaj żeński

v0.51 (23.10.10)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- dostosowanie i częściowe zaimplementowanie do wersji 1.14 TDD

v0.5 (23.03.10)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- dostosowanie do wersji 1.13 TDD

v0.4 (09.02.10)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- korekta by morgan i Philoos

v0.3 (05.10.07)
Zmiany w stosunku do poprzedniej:
- korekta by Cuttooth

v0.2 (09.11.06)
Zmiany w stosunku do porzedniej:
- opracowanie wersji WeiDU tłumaczenia by Cuttooth

v0.1 (17.08.06)
- pierwsza wersja