Księga Modowania BG II

Tag Temat
lokacje Tworzenie lokacji w DLTCEP Kirara

Tutorial w postaci lekcji pokazujący, jak od zera stworzyć nową lokację do BG2. Każdy krok jest szczegółowo wytłumaczony i okraszony screenami z aplikacji. Do wszystkich lekcji dołączone są materiały w postaci plików testowego obszaru.

dialogi Tworzenie skryptu dialogowego L`f

Wszystko o tworzeniu plików dialogowych D. Składnia bloków dialogowych, rozmowy wielu postaci (CHAIN), wtrącenia (INTERJECT) i wiele innych zagadnień.

dialogi
skrypt
Pisanie ścieżek romansowych i przyjacielskich Lava Del'Vortel

Pisanie dialogów specjalnie dla przyłączalnych NPC z opcją romansowania oraz tworzenie skryptów wywołujących te rozmowy w określonych odstępach czasu.

npc Tutorial NPC dla początkujących Lava Del'Vortel

Tutorial pokazujący, jak w najprostszy sposób zrobić przyłączalnego NPC - tworzenie pliku postaci, przypisanie dialogu przyłączenia/odłączenia, dodanie NPC do lokacji poprzez skrypt obszaru.

podklasy Tworzenie podklas Yarpen

Dowiedz się, jak napisać własną podklasę przy pomocy zwykłego notatnika i dodać ją do gry używając aplikacji WeiDU.

skrypt Tworzenie inforegionów z nowym tekstem L`f

Implementowanie pól informacyjnych (tzw. inforegionów) w pliku ARE lokacji oraz przypisywanie im własnych tekstów z poziomu WeiDU.

skrypt Tworzenie snów i cutscen Marcin

Tutorial omawiający zagadnienie cutscen, czyli skryptów-przerywników w programie gry, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji snów.

skrypt
grafika
Tutorial Text Screen Lava Del'Vortel

Poradnik przedstawiający jak wykonać i zaimplementować nowy Text Screen, czyli ekran pojawiający się np. przy przechodzeniu do kolejnych rozdziałów.

skrypt
czar
Tworzenie zdolności specjalnej Lava Del'Vortel

Zmienianie standardowego czaru maga/kapłana w zdolność specjalną przy pomocy skryptu w TP2 i WeiDU lub za pomocą DLTCEP.

skrypt Implementowanie CD_STATE_NOTVALID Lava Del'Vortel

Dodanie używanego z poziomu skryptów nowego stanu "niezdolności do interakcji" postaci.

dźwięki
npc
Implementowanie plików AUDIO Lava Del'Vortel

Dodawanie z poziomu skrytpu TP2 głosu dla postaci przyłączalnej.

muzyka
skrypt
Dodawanie muzyki do obszarów Lava Del'Vortel

Dodawanie nowej muzyki uruchamianej z poziomu skryptu lokacji (bez ingerencji w listę SONGLIST.IDS)

weidu
plik tp2
O WeiDU słów kilka Tuldor88

Uruchamianie WeiDU, traifikacja, detraifikacja; Kilka uwag odnośnie komend *.TP2: DeathVariable NPC dodanych z poziomu WeiDU, edycja plików 2DA.


Księga Modowania BG I

Tag Temat
dialogi Nauka tworzenia dialogów w weekend Zed Nocear

Przystępne objaśnienie podstaw tworzenia plików dialogowych D w oparciu o zasady panujące w BG I.

npc Tutorial NPC dla początkujących Lava Del'Vortel

Tworzenie pliku postaci przyłączalnej, jej dialogu przyłączenia/odłączenia, dodawanie postaci do lokacji. Instalowanie nowego NPC przy pomocy WeiDU.

technikalia Technikalia, czyli pułapki modowania Zed Nocear

Kodowanie tekstów w BG1, sposób na dodanie przyłączalnego NPC do lokacji, formaty portretów, tokeny dialogowe.

technikalia Ciekawostki modowania, doświadczenia własne Zed Nocear

Pozycja skryptów w plikach CRE, rozważania na temat dialogów, namierzanie celów w skryptach, uruchamianie skryptu z przedmiotu, niezgodności poleceń skrytpowych, ograniczenia użycia zmiennych, offsety spawn pointów, przedmioty losowe.


Poradniki, listy

Tag Temat
grafika Lista plików BAM (animacje) Kirara

Graficzna lista niemal wszystkich efektów animacji używanych przez czary wraz z nazwami ich plików BAM. Obejmuje zasoby z BG, BG2, IwD, IwD2, P:T.

efekty Spis efektów w DLTCEP dla BG I i BG II Alvarez

Posortowana lista wszystkich efektów w DLTCEP wraz z ich numerami.

tokeny Polskie tokeny w BG II Shaggie & morgan

Lista tokenów, czyli wyrażeń używanych w dialogach oznaczających np. imię protagonisty, płeć, porę dnia, wraz z ich objaśnieniami.

pociski PROJECTILES w BG I Zed Nocear

Spis pocisków wraz z ich przykładami wykorzystania w grze.

narzędzia Najważniejsze narzędzia do edycji gier IE Zed Nocear

Opisy możliwości kilku najbardziej znanych narzędzi wykorzystywanych do modowania gier na silniku IE.

narzędzia Modowanie w DLTCEP Kirara

Objaśnienie parametrów edytowanych w DLTCEP.

postaci Listy losowych kolorów awatarów postaci L`f

Graficzne zestawienie list losowych kolorów, których używa się w celu zróżnicowania wyglądu postaci w grze. Dotyczy BG II.