by Shaggie & morgan


I. Uwagi początkowe

Podczas tworzenia modów, a szczególnie pisania dialogów, często korzysta się z tzw. tokenów, czyli wyrażeń, które wstawiają do tekstu ciąg znaków odpowiedni do płci rozmówcy czy głównego bohatera, jego rasy itp. Podobna sytuacja ma miejsce przy okazji tłumaczeń, bowiem mody w wersji anglojęzycznej na ogół operują tokenami, zamiast wprowadzać dodatkowy string w formie żeńskiej.

W serwisie GemRB opublikowana jest lista tokenów, wraz z ciągami znaków, które generują, jednak dotyczy to wersji angielskiej. Użycie tokenów w wersji polskiej różni się nieco od oryginalnej, poza tym gramatyka języka polskiego jest zupełnie inna, postanowiliśmy więc opracować tę listę dla potrzeb naszych rodzimych moderów.II. Wykaz tokenów


Token Definicja Uwagi
1. Tokeny związane z protagonistą
Ogólne
<CHARNAME>

imię głównego bohatera

<PLAYER1>

imię głównego bohatera

<PRO_RACE>

rasa głównego bohatera w formie męskiej

np. półelf

Związane z płcią głównego bohatera
<PRO_BROTHERSISTER>

bracie/siostro, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_GIRLBOY>

chłopcze/dziewczyno, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_HESHE>

[nic]/a, w zależności od płci głównego bohatera

~Jesteś głupi<PRO_HESHE>~ da "Jesteś głupi", gdy główny bohater jest mężczyzną, lub "Jesteś głupia", gdy jest kobietą

<PRO_HIMHER>

emu/ej, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_HISHER>

ego/ej, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_LADYLORD>

panie/pani, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_MALEFEMALE>

go/ją, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_MANWOMAN>

mężczyzn/kobiet, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_SIRMAAM>

nim/nią, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_SONDAUGHTER>

syn/córka, w zależności od płci głównego bohatera

w zasadzie zmarnowany token

2. Tokeny związane z rozmówcą
Ogólne
<GABBER>

imię rozmówcy

np. Minsc

<LEVEL>

poziom rozmówcy wyrażony liczbą

<PLAYER2>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER3>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER4>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER5>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER6>

imię członka drużyny wg numeru

<RACE>

rasa rozmówcy w formie męskiej

Związane z płcią rozmówcy
<BROTHERSISTER>

bracie/siostro, w zależności od płci rozmówcy

<GIRLBOY>

chłopcze/dziewczyno, w zależności od płci rozmówcy

<HESHE>

[nic]/a, w zależności od płci rozmówcy

<HIMHER>

emu/ej, w zależności od płci rozmówcy

<HISHER>

ego/ej, w zależności od płci rozmówcy

<LADYLORD>

panie/pani, w zależności od płci rozmówcy

<MALEFEMALE>

go/ją, w zależności od płci rozmówcy

<MANWOMAN>

mężczyzn/kobiet, w zależności od płci rozmówcy

<SIRMAAM>

nim/nią, w zależności od płci rozmówcy

<SONDAUGHTER>

syn/córka, w zależności od płci rozmówcy

zmarnowany token

3. Tokeny związane z czasem
<DAY>

dzień miesiąca w postaci cyfry

<DAYANDMONTH>

dzień i miesiąc

np. 9 Flamerule

<DAYNIGHT>

dzień/noc w zależności od pory doby

dzień (6-20), noc (21-5)

<DAYNIGHTALL>

pora doby

ranek (6-11), popołudnie (12-17), wieczór (18-22), noc (22-5)

<DURATION>

liczba dni i godzin od początku gry

np. 68 dni i 7 godz.

<DURATIONNOAND>

liczba dni i godzin od początku gry ale bez "i"

68 dni 7 godz.

<GAMEDAY>

obecny dzień gry

zaczyna od 1

<GAMEDAYS>

ilość dni od początku gry

zaczyna od 0, np. 68

<HOUR>

godzina w grze

<MONTH>

numer obecnego miesiąca

<MONTHNAME>

nazwa miesiąca

np. Flamerule

<YEAR>

rok

np. 1369III. Przykład zastosowania

~Dzisiaj jest <DAYANDMONTH> <YEAR> roku i właśnie zorientowaliśmy się, że minęło <DURATION>, od kiedy jestem w drużynie, której przewodzi <CHARNAME>, razem z takimi sławnymi bohaterami, jak <PLAYER2>, <PLAYER3> i <PLAYER5>. On<PRO_HESHE> jest w porządku, nic do ni<PRO_HISHER> nie mam - to niegłupi<PRO_HESHE> <PRO_MANWOMAN>a, choć wyprawa z <PRO_SIRMAAM> czasem wiedzie na manowce, ale to dzięki ni<PRO_HIMHER> zbawiamy Faerun. Później będę się <PRO_SIRMAAM> zachwycał<PRO_HESHE>, bo już jest <HOUR> i musimy iść.~


1. W przypadku kobiety imieniem Leina da to następujący rezultat:

"Dzisiaj jest 9 Flamerule 1369 roku i właśnie zorientowaliśmy się, że minęło 68 dni i 7 godz., od kiedy jestem w drużynie, której przewodzi Leina, razem z takimi sławnymi bohaterami jak Minsc, Korgan i Yoshimo. Ona jest w porządku, nic do niej nie mam - to niegłupia kobieta, choć wyprawa z nią czasem wiedzie na manowce, ale to dzięki niej zbawiamy Faerun. Później będę się nią zachwycała, bo już jest 7 i musimy iść."


2. W przypadku mężczyzny imieniem Lenn da to następujący rezultat:

"Dzisiaj jest 9 Flamerule 1369 roku i właśnie zorientowaliśmy się, że minęło 68 dni i 7 godz., od kiedy jestem w drużynie, której przewodzi Lenn, razem z takimi sławnymi bohaterami jak Minsc, Korgan i Yoshimo. On jest w porządku, nic do niego nie mam - to niegłupi mężczyzna, choć wyprawa z nim czasem wiedzie na manowce, ale to dzięki niemu zbawiamy Faerun. Później będę się nim zachwycał, bo już jest 7 i musimy iść."
IV. Uwagi końcowe

Wspomniana na początku specyfika języka polskiego sprawia, że niestety tokeny w języku polskim nie dają tak szerokiego spektrum zastosowania, jak ma to miejsce w przypadku języka angielskiego. Do tego dochodzi wyraźnie zmarnowany token SONDAUGHTER. Choć chyba największym błędem było niewprowadzenie względnie nieprzedefiniowanie tokenów dla -y/-a oraz -e/-a. To oczywiście nie rozwiązałoby problemów typu powienien/powinna czy mógł/mogła, ale większość innych zostałaby rozwiązana.

Innym ważnym zagadnieniem jest brak wielkich liter w podstawianych elementach (prócz oczywiście imion). Dlatego nie powinno się zaczynać od nich zdania (zaczną się małą literą).

Na koniec jeszcze ciekawostka: w przypadku braku wystarczającej ilości za kolejnych PLAYERx podstawiane jest imię protagonisty.Podziękowania (za pomocą przycisku POMÓGŁ pod postem), opinie i komentarze


by Shaggie & morgan


I. Uwagi początkowe

Podczas tworzenia modów, a szczególnie pisania dialogów, często korzysta się z tzw. tokenów, czyli wyrażeń, które wstawiają do tekstu ciąg znaków odpowiedni do płci rozmówcy czy głównego bohatera, jego rasy itp. Podobna sytuacja ma miejsce przy okazji tłumaczeń, bowiem mody w wersji anglojęzycznej na ogół operują tokenami, zamiast wprowadzać dodatkowy string w formie żeńskiej.

W serwisie GemRB opublikowana jest lista tokenów, wraz z ciągami znaków, które generują, jednak dotyczy to wersji angielskiej. Użycie tokenów w wersji polskiej różni się nieco od oryginalnej, poza tym gramatyka języka polskiego jest zupełnie inna, postanowiliśmy więc opracować tę listę dla potrzeb naszych rodzimych moderów.II. Wykaz tokenów


Token Definicja Uwagi
1. Tokeny związane z protagonistą
Ogólne
<CHARNAME>

imię głównego bohatera

<PLAYER1>

imię głównego bohatera

<PRO_RACE>

rasa głównego bohatera w formie męskiej

np. półelf

Związane z płcią głównego bohatera
<PRO_BROTHERSISTER>

bracie/siostro, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_GIRLBOY>

chłopcze/dziewczyno, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_HESHE>

[nic]/a, w zależności od płci głównego bohatera

~Jesteś głupi<PRO_HESHE>~ da "Jesteś głupi", gdy główny bohater jest mężczyzną, lub "Jesteś głupia", gdy jest kobietą

<PRO_HIMHER>

emu/ej, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_HISHER>

ego/ej, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_LADYLORD>

panie/pani, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_MALEFEMALE>

go/ją, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_MANWOMAN>

mężczyzn/kobiet, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_SIRMAAM>

nim/nią, w zależności od płci głównego bohatera

<PRO_SONDAUGHTER>

syn/córka, w zależności od płci głównego bohatera

w zasadzie zmarnowany token

2. Tokeny związane z rozmówcą
Ogólne
<GABBER>

imię rozmówcy

np. Minsc

<LEVEL>

poziom rozmówcy wyrażony liczbą

<PLAYER2>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER3>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER4>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER5>

imię członka drużyny wg numeru

<PLAYER6>

imię członka drużyny wg numeru

<RACE>

rasa rozmówcy w formie męskiej

Związane z płcią rozmówcy
<BROTHERSISTER>

bracie/siostro, w zależności od płci rozmówcy

<GIRLBOY>

chłopcze/dziewczyno, w zależności od płci rozmówcy

<HESHE>

[nic]/a, w zależności od płci rozmówcy

<HIMHER>

emu/ej, w zależności od płci rozmówcy

<HISHER>

ego/ej, w zależności od płci rozmówcy

<LADYLORD>

panie/pani, w zależności od płci rozmówcy

<MALEFEMALE>

go/ją, w zależności od płci rozmówcy

<MANWOMAN>

mężczyzn/kobiet, w zależności od płci rozmówcy

<SIRMAAM>

nim/nią, w zależności od płci rozmówcy

<SONDAUGHTER>

syn/córka, w zależności od płci rozmówcy

zmarnowany token

3. Tokeny związane z czasem
<DAY>

dzień miesiąca w postaci cyfry

<DAYANDMONTH>

dzień i miesiąc

np. 9 Flamerule

<DAYNIGHT>

dzień/noc w zależności od pory doby

dzień (6-20), noc (21-5)

<DAYNIGHTALL>

pora doby

ranek (6-11), popołudnie (12-17), wieczór (18-22), noc (22-5)

<DURATION>

liczba dni i godzin od początku gry

np. 68 dni i 7 godz.

<DURATIONNOAND>

liczba dni i godzin od początku gry ale bez "i"

68 dni 7 godz.

<GAMEDAY>

obecny dzień gry

zaczyna od 1

<GAMEDAYS>

ilość dni od początku gry

zaczyna od 0, np. 68

<HOUR>

godzina w grze

<MONTH>

numer obecnego miesiąca

<MONTHNAME>

nazwa miesiąca

np. Flamerule

<YEAR>

rok

np. 1369III. Przykład zastosowania

~Dzisiaj jest <DAYANDMONTH> <YEAR> roku i właśnie zorientowaliśmy się, że minęło <DURATION>, od kiedy jestem w drużynie, której przewodzi <CHARNAME>, razem z takimi sławnymi bohaterami, jak <PLAYER2>, <PLAYER3> i <PLAYER5>. On<PRO_HESHE> jest w porządku, nic do ni<PRO_HISHER> nie mam - to niegłupi<PRO_HESHE> <PRO_MANWOMAN>a, choć wyprawa z <PRO_SIRMAAM> czasem wiedzie na manowce, ale to dzięki ni<PRO_HIMHER> zbawiamy Faerun. Później będę się <PRO_SIRMAAM> zachwycać, bo już jest <HOUR> i musimy iść.~


1. W przypadku kobiety imieniem Leina da to następujący rezultat:

"Dzisiaj jest 9 Flamerule 1369 roku i właśnie zorientowaliśmy się, że minęło 68 dni i 7 godz., od kiedy jestem w drużynie, której przewodzi Leina, razem z takimi sławnymi bohaterami jak Minsc, Korgan i Yoshimo. Ona jest w porządku, nic do niej nie mam - to niegłupia kobieta, choć wyprawa z nią czasem wiedzie na manowce, ale to dzięki niej zbawiamy Faerun. Później będę się nią zachwycać, bo już jest 7 i musimy iść."


2. W przypadku mężczyzny imieniem Lenn da to następujący rezultat:

"Dzisiaj jest 9 Flamerule 1369 roku i właśnie zorientowaliśmy się, że minęło 68 dni i 7 godz., od kiedy jestem w drużynie, której przewodzi Lenn, razem z takimi sławnymi bohaterami jak Minsc, Korgan i Yoshimo. On jest w porządku, nic do niego nie mam - to niegłupi mężczyzna, choć wyprawa z nim czasem wiedzie na manowce, ale to dzięki niemu zbawiamy Faerun. Później będę się nim zachwycać, bo już jest 7 i musimy iść."
IV. Uwagi końcowe

Wspomniana na początku specyfika języka polskiego sprawia, że niestety tokeny w języku polskim nie dają tak szerokiego spektrum zastosowania, jak ma to miejsce w przypadku języka angielskiego. Do tego dochodzi wyraźnie zmarnowany token SONDAUGHTER. Choć chyba największym błędem było niewprowadzenie względnie nieprzedefiniowanie tokenów dla -y/-a oraz -e/-a. To oczywiście nie rozwiązałoby problemów typu powienien/powinna czy mógł/mogła, ale większość innych zostałaby rozwiązana.

Innym ważnym zagadnieniem jest brak wielkich liter w podstawianych elementach (prócz oczywiście imion). Dlatego nie powinno się zaczynać od nich zdania (zaczną się małą literą).

Na koniec jeszcze ciekawostka: w przypadku braku wystarczającej ilości za kolejnych PLAYERx podstawiane jest imię protagonisty.Podziękowania (za pomocą przycisku POMÓGŁ pod postem), opinie i komentarze