DSC001 - Las Ostrych Klow (I)
by Vinci & morgan


Lokacja

Na początek musisz się przedrzeć przez Las Ostrych Kłów, nową lokację na wschód od Kniei Larsa. Lokacja nie oferuje nic ciekawego, paru nieumarłych, udaj się więc czym prędzej do następnej lokacji, kierując się na wschód.