Jezdzcy Shaundakula - Riders of Shaundakul

Informacje Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe

Konsola kodow

by ?


Informacje wstępne

Aby włączyć konsolę kodów należy podczas gry kliknąć razem Spację i Ctrl, u dołu strony otworzy się dodatkowe pole, w które można wpisywać polecenia.

Każde polecenie musi być poprzedzone prefiksem C:Kody

Po odblokowaniu konsoli, mamy dostęp do kodów:

CTRL+1 - Zmienia model animacji pancerza.

CTRL+2 - Ekran powoli ściemnia się i robi się czarny (na kilka sekund).

CTRL+3 - Przywraca ekran.

CTRL+4 - Podświetla na błękitno tło obiektów interaktywnych (wejścia, wyjścia).

CTRL+5 - Po kliknięciu na osobę (gł. z drużyny) podaje obliczenia bazowych animacji: numer sekwencji i liczbę klatek.

CTRL+6 - Zmienia model animacji postaci wstecz.

CTRL+7 - Zmienia model animacji naprzód.

CTRL+8 - Podświetla tekst (jeśli dostępny).

CTRL+9 - Podświetla obiekty ruchome i nieruchome (np. leżące na ziemi).

CTRL+0 - Nieznany.

CTRL+A - Uruchamia odpowiednią sekwencję animacji, którą określamy kodem CTRL+S (Leczenie, Uderzenie określonym typem broni, Sparowanie ciosu, Strzał, Cios w plecy, Rzucenie czaru, Obrażenia, Śmierć, Odpoczynek).

CTRL+C - Powinno nas przenieść do następnego rozdziału, lecz wyświetla końcową biografię.

CTRL+D - Wyświetla w górnej lewej części trzy liczby (ale do czego? Może to ilość sekwencji).

CTRL+E - Zwiększa/zmniejsza zasięg widoczności.

CTRL+F - Obraca postać.

CTRL+G - Wyświetla listę lokacji załadowanych w pamięci podręcznej.

CTRL+H - (tylko w Tronie Bhaala) Ustawia wartość dla dzikiej magii 1-100 kodem 1-100.

CTRL+I - Wybiera animację i ją wyświetla – CTRL+L.

CTRL+J - Teleportuje do miejsca wskazanego przez kursor.

CTRL+K - Postać/istota wskazana przez kursor zostaje usunięta z drużyny.

CTRL+L - Wyświetla animację wybraną przez CTRL+I.

CTRL+M - Wyświetla informacje w trybie debugowania (Enter wyświetla podsumowanie, np. Punkty wejść, Pogodę, Numer lokacji itd.).

CTRL+Q - Przyłącza postać/istotę do drużyny.

CTRL+R - Leczy postać wskazaną kursorem (w Cieniach Amn leczy, razem z Tronem Bhaala usuwa wszystkie efekty, w WoBG tylko leczy).

CTRL+S - Wybiera animację, którą odgrywamy CTRL+A.

CTRL+T - Przyspiesza grę o 1 godzinę.

CTRL+U - Podświetla drzwi i obiekty leżące na ziemi.

CTRL+X - Wyświetla współrzędne kursora.

CTRL+Y - Zabija postać wskazaną przez kursor.Polecenia konsoli

C:AddGold(„X”) - dodaje ilość złota podaną między cudzysłowami w nawiasie.

C:AddSpell(„X") - dodaje czar wybranej postaci (wpisujemy nazwę pliku *.spl, np. „SPWI910”).

C:CreateEngine(„X”) - nieznany, „0” wyświetla menu multiplayera, „1” pierwotny Rozdział 1 (screen z BG 1).

C:CreateCreature(„X”) - przywołuje postać/istotę z pliku CRE (np. „lich01”).

C:CreateItem(„X”,x,x,x) - tworzy przedmiot określony z pliku ITM, x oznacza ilość przedmiotów/ładunków (np. „ring39”,3,3 - Pierścień Gaxxa z 3 czarami Niewidzialności i Ulepszonego przyspieszenia).

C:DisplayText("") - wyświetla tekst z określonej lini (tzw. stringa).

C:EnableCheatKeys - aktywuje kody.

C:ExploreArea() – czyści “mgły wojny” w lokacji.

C:MoveToArea("") - przenosi do określonej lokacji (np. ar0300 - Doki.).

C:PlayMovie("") - odgrywa film określony przez nazwę pliku.

C:PlaySound("") - odgrywa dźwięki/muzykę określoną z nazwy.

C:SetCurrentXP("x") - ustawia określoną przez „x” liczbę punktów doświadczenia.

C:SetDisableBrightest - nieznany, może wyłącza możliwość ustawiania jasności.

C:SetGlobal("","",) - ustawia zmienną o określonej wartości i typu. Na ogół 1 oznacza aktywację zmiennej, 0 jej deaktywację. Częste zmienne:

C:SetGlobal("PlayerHasStronghold","GLOBAL",0) - określa czy postać posiada twierdzę, 0 oznacza, że nie - 1, że tak.

C:SetGlobal("JaheiraRomanceActive","GLOBAL",x) - ustawia zmienną określającą aktywność lub nie romansu, w tym przypadku Jaheiry. 0 oznacza, że romans się nie rozpoczął; 1, że się rozpoczął; 2, że jest w stanie zaawansowanym; 3, że został zepsuty. Nazwy zmiennych można znaleźć np. w zakładce Global Variabiles w edytorze Shadow Keeper lub w warunkach dialogu/skryptu (Infinity Explorer, Near Infinity).

C:SetLimitTransparency() - nieznany, przypuszczalnie ustawia wartość przezroczystości.

C:StartStore("") - uruchamia wskazany sklep.

C:StrrefOn() - włącza numery „stringów” w grze (menu, czary, dialogi itp.).

C:StrrefOff() - wyłącza je.