Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe


Baldur's Gate i Opowieści z Wybrzeża Mieczy: Magia


Zaklęcia kapłana i druida
Czary kapłana i druida - poziom I Shinigami

Artykuł zawiera opisy i ocenę pierwszopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom II Shinigami

Artykuł zawiera opisy i ocenę drugopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom III Shinigami

Artykuł zawiera opisy i ocenę trzeciopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom IV Shinigami

Artykuł zawiera opisy i ocenę czwartopoziomowych zaklęć kapłana i druida.

Czary kapłana i druida - poziom V Shinigami

Artykuł zawiera opisy i ocenę piątopoziomowych zaklęć kapłana i druida.


Czary maga
Czary maga - poziom I Kinski & Mol

Artykuł zawiera opisy i ocenę pierwszopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom II Kinski & Mol

Artykuł zawiera opisy i ocenę drugopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom III Kinski & Mol

Artykuł zawiera opisy i ocenę trzeciopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom IV Kinski & Mol

Artykuł zawiera opisy i ocenę czwartopoziomowych zaklęć maga.

Czary maga - poziom V Kinski & Mol

Artykuł zawiera opisy i ocenę piątopoziomowych zaklęć maga.