Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe


Baldur's Gate II: Postaci


Bohaterowie przyłączalni
Aerie Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Aerie - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Anomen Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Anomena - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Cernd Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Cernda - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Edwin Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Edwina - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Haer'dalis Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Haer'dalisa - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Imoen Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Imoen - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Jaheira Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Jaheiry - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Jan Jansen Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Jana Jansena - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Keldorn Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Keldorna - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Korgan Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Korgana - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Mazzy Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Mazzy - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Minsc Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Minsca - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Nalia Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Nalii - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Valygar Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Valygara - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Viconia Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Viconii - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Yoshimo Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Yoshimo - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.

Sarevok Alvarez (+ Kinski)

Artykuł zawiera charakterystykę Sarevoka - portret, cechy, biografię, dodatkowe informacje oraz opinie.


Romanse - ogólne Revan & Kinski

Artykuł zawiera ogólne informacje o romansach.

Romans z Aerie L`f

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące romansu z Aerie.

Romans z Anomenem L`f, Anaksenamoon & Dark

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące romansu z .

Romans z Jaheirą Aiglon von Lupus

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące romansu z Jaheirą.

Romans z Viconią Aiglon von Lupus

Artykuł zawiera wszelkie informacje dotyczące romansu z Viconią.


Zadania bohaterów przyłączalnych Revan & Kinski

Artykuł zawiera charakterystykę wszystkich zadań związanych z bohaterami przyłączalnymi (NPC).

Premie indywidualne bohaterów przyłączalnych Alvarez

Artykuł zawiera charakterystykę wszystkich indywidualnych premii bohatów przyłączalnych (NPC).


Zmiana charakteru Sarevoka L`f

Artykuł zawiera analizę okoliczności związanych ze zmianą charakteru Sarevoka.


Bohaterowie niezależni
Bohaterowie niezależni: A Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę A.

Bohaterowie niezależni: B Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę B.

Bohaterowie niezależni: C Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę C.

Bohaterowie niezależni: D Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę D.

Bohaterowie niezależni: E Philoos

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę E.

Bohaterowie niezależni: F Torn

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę F.

Bohaterowie niezależni: G Torn

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę G.

Bohaterowie niezależni: H Torn

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę H.

Bohaterowie niezależni: I Philoos

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę I.

Bohaterowie niezależni: J Jolan

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę J.

Bohaterowie niezależni: K morgan

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę K.

Bohaterowie niezależni: L L`f

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę L.

Bohaterowie niezależni: Ł morgan

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę L.

Bohaterowie niezależni: M L`f

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę M.

Bohaterowie niezależni: N Jolan

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę N.

Bohaterowie niezależni: O Philoos

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę O.

Bohaterowie niezależni: P Archerito

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę P.

Bohaterowie niezależni: Q Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę Q.

Bohaterowie niezależni: R Archerito

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę R.

Bohaterowie niezależni: S L`f & Archerito

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę S.

Bohaterowie niezależni: T Żelazko

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę T.

Bohaterowie niezależni: U Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę U.

Bohaterowie niezależni: V Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę V.

Bohaterowie niezależni: W Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę W.

Bohaterowie niezależni: X Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę X.

Bohaterowie niezależni: Y Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę Y.

Bohaterowie niezależni: Z Alvarez

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę Z.

Bohaterowie niezależni: Ż morgan

Artykuł przedstawia spotykane w grze postaci, których miano zaczyna się na literę Ż.


Charakterystyki najpotężniejszych
Najpotężniejsi Elaviart & Kinski

Artykuł zawiera charakterystykę najpotężniejszych istot w grze.

Smoki Kinski

Artykuł zawiera charakterystykę smoków.

Lisze Kinski

Artykuł zawiera charakterystykę liszy.


Taktyki (Cienie Amn)
Wprowadzenie Mefren & Kinski

Artykuł zawiera wprowadzenie do taktyk - ogólne porady.

Thaxll'ssillyia Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na Thaxll'ssillyię, Smoka Cienia.

Firkraag Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na Lorda Jierdiana Firkraaga.

Strzeżony budynek Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na drużynę, którą można napotkać na piętrze Strzeżonego budynku.

Spaczone Runy Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na Spaczone Runy.

Kangaxx Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na Kangaxxa, w jego obu formach.

Adalon Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Adalon, srebrną smoczycę w Podmroku.

Drizzt Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na drużynę Drizzta, którą można spotkać po wyjściu z Podmroku.

Bodhi Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na Bodhi, szefową gildii w Athkatli.

Nizidramanii'yt Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na zarządcę Kopalni Otulisko, Davaeorna.

Strażnicy ołtarza w świątyni Rillifane'a Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Suneera, przywódcę najeźdźców na Suldanessellar.

Irenicus (I) Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na pierwsze starcie z Irenicusem.

Smok w Piekle Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Smoka w Piekle.

Irenicus (II) Mefren & Kinski

Artykuł przedstawia taktyki na finałowe starcie z Irenicusem.


Taktyki (Tron Bhaala)
Wprowadzenie Kinski

Artykuł zawiera wprowadzenie do taktyk - ogólne informacje.

Gromnir Il-Khan Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Gromnira Il-Khana i jego przybocznych.

Władca upiorów Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na podszywającego się pod Goriona Władcę upiorów.

Yaga-Shura Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Yaga-Shurę.

Draconis Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Draconisa.

Fll'Yissetat Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Fll'Yissetat.

Abazigal Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Abazigal.

Odamaron Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na lisza Odamarona.

Ogremoch Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Ogremocha.

Diaytha Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na kapłankę Diaythę.

Sendai Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na drowkę Sendai.

Vongoethe Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na lisza Vongoethe.

Baltazar Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na mnicha Baltazara.

Pustoszyciel Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na Pustoszyciela.

Wprowadzenie (finałowa walka) Kinski

Artykuł przedstawia wszelkie informacje dotyczące przygotować do finałowego starcia Tronu Bhaala.

Amelissana (I) Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na pierwsze starcie z Amelissaną.

Yan-C-Bin Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na księcia żywiołu powietrza, Yan-C-Bina.

Amelissana (II) Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na drugie starcie z Amelissaną.

Cryonax Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na księcia lodu, Cryonaxa.

Amelissana (III) Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na trzecie starcie z Amelissaną.

Upadły solar Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na starcie z Upadłym solarem i jego obstawą.

Amelissana (IV) Kinski

Artykuł przedstawia taktykę na ostatnie starcie z Amelissaną.


Inne
Istoty przyzywane Kinski

Artykuł analizuje wszelkie zagadnienia związane z przyzywańcami.

Losowe spotkania w Cieniach Amn Kinski

Artykuł ukazuje wszystkie losowe (mniej lub bardziej) spotkania, których można doświadczyć grając w Cienie Amn.

Zdolności specjalne przeciwników Kinski

Artykuł przedstawia indywidualne specjalne zdolności przeciwników, z którymi przychodzi się mierzyć podczas gry.