Dzieci Bhaala - Children of Bhaal

Solucja Mechanika Postaci Ekwipunek Magia Profesje Pozostałe


Baldur's Gate Trilogy: Profesje


Twierdze
Twierdza wojownika, barbarzyńcy i mnicha Solar

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą wojownika.

Twierdza paladyna Vaelleas Baenre

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą paladyna.

Twierdza łowcy L`f & Elaviart

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą łowcy.

Twierdza kapłana Drekorig

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą kapłana.

Twierdza druida Vaelleas Baenre

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą druida.

Twierdza złodzieja Elaviart

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą złodzieja.

Twierdza barda Solar

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą barda.

Twierdza maga i czarownika Drekorig & ?

Artykuł przedstawia kwestie związane z twierdzą maga.


Premie klasowe
Cios w plecy Kinski

Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze sztyletowaniem.

Biegłości Kinski

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z biegłościami.

Style walki Alvarez

Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze stylami walki.

Chowańce Thishen & Kinski

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z chowańcami.

Umiejętności złodziejskie Alvarez

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z umięjętnościami złodziejskimi.

Liczba znanych czarów Alvarez

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z ilością znanych czarów.

Liczba zapamiętanych czarów Alvarez

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z ilością zapamietanych czarów.


Inne
Zdolności specjalne Kinski (+ morgan)

Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze zdolnościami specjalnymi klas i podklas oraz głównego bohatera.

Zdolności wysokiego poziomu Solar & Kinski

Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze zdolnościami specjalnymi klas i podklas oraz głównego bohatera.

Dwuklasowość Kinski

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z dwuklasowaniem.