Kaplani Oghmy - Clerics of Oghma

Fishing for TroubleDane techniczne

by Alvarez


Nazwa modyfikacji:

Fishing For Trouble (v3.0 HF1 - nieaktualizowana)
Fishing For Trouble (aktualizowana wersja na GitHubie)


Wersja:

3.0 HF1


Autor:

Yovaneth


Rozmiar:

97.30 MB


Wersja PL:

Brak


Kompatybilność:

Mod powinien być kompatybilny z innymi modami opartymi na WeiDU. Nie był testowany na platformie BGT, jednak powinien działać.


Instalacja:

1. Wypakuj archiwum RAR do katalogu z BG2.
2. Uruchom plik setup-dq.exe.


Komponenty:

~DQ\SETUP-DQ.TP2~ #0 #0 // Core Files: Fishing for Trouble by Yovaneth: v1
~DQ\SETUP-DQ.TP2~ #0 #1 // Optional: Major character portraits: v1


Uwagi:

Wymagana jest spatchowana wersja ToBu (v26498). Mod Throne of Bhaal Extender powinien być instalowany przed, a Aurora's Shoes and Boots oraz Infinity Animations po FFT.

Autor modu, Yovaneth, wycofał się ze sceny modderskiej w styczniu 2016 r., dlatego odtąd "Fishing For Trouble" będzie aktualizowane i patchowane przez agb1 na GitHubie.


Pomoc, opinie:

Forum