Kaplani Oghmy - Clerics of Oghma

Tortured SoulsAR1516 - Czarowiezy

by morgan


Wprowadzenie

Modyfikacja w dwóch aspektach zmienia nasze przygody w Czarowięzach, choć w jednym przypadku zmiana jest raczej kosmetyczna.Irenicus

Zmianie ulega dialog z Irkiem, który teraz wygłasza ciąg quasi-filozoficznych bredni, raczy nas wspominkami odnośnie swojego dawnego żywotu i próbuje przekonać, że nasza ofiara jest koniecznością dziejową – teraz możemy sami (lecz tylko przy mądrości niższej niż 15) zaaprobować jego pomysł odnośnie doświadczeń, jeśli mamy w drużynie Kachiko, Jaheirę, Sime, Valygara bądź Keldorna – oponują i z powodzeniem starają się nam przemówić do rozsądku. Sama zgoda, czy też jej brak, nie ma żadnego wpływu na istotę rzeczy.Yoshimo

Co znacznie ważniejsze i stanowi jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych przez TS – zmienia rolę Yoshimo:

1. Jeśli olaliśmy wyprawę na wyspę nie zmienia się nic.

2. Jeśli nie byliśmy w stanie ocalić Kachiko bądź wyrżnęliśmy jej rodzinę – innymi słowy, jeśli charakter Yoshimo zmienił się na chaotyczny zły – również nie zmienia się nic.

3. Jeśli uratowaliśmy Kachiko i uzyskaliśmy błogosławieństwo Aino i Najoki, Yoshimo opowie się po naszej stronie; możemy tak poprowadzić rozmowę, że Irenicus przyzna się do mistrzowskiej intrygi, skutkiem której wykorzystując nadzieję i wiarę Yoshimo - i to pomimo faktu, iż wszyscy (poza Yoshim i Kachiko) przedstawiciele obu rodów byli już martwi - uzależnił go od siebie. Okazuje się też, że nasza pomoc zdjęła z Yoshimo geas i jako wolny od wszelkich więzów staje po naszej stronie.Zakończenie

Następna odsłona dramatu ma miejsce na początku labiryntu pod Czarowięzami, kiedy to Kachiko będzie chciała uzyskać od nas deklarację, co do dalszej roli Yoshimo w drużynie:

1. Przebaczamy mu – spotka się to z jej nader ambiwalentnymi odczuciami – z jednej strony cały jej system wartości krzyczy o rytualne samobójstwo Yoshiego, z drugiej jednak pozostawienie go w składzie spotka się z zauważalnym westchnieniem ulgi.

2. Wyrzucamy go – spowoduje to również odejście Kachiko.

Na tym kończy się zasadniczo wątek główny modyfikacji Tortured Souls, możecie odłożyć chusteczki i z powrotem wziąć broń;)